SÆRLIGE REGLER VED ROYAL COPENHAGEN STEL KØBT PÅ INSPIRATION.DK


Er varen købt på inspiration.dk kan den ikke indleveres i vores butikker.

Her skal du i stedet gøre følgende:  
Tag et billede af dine skår og send billede samt en kopi af din faktura til vores kundeservice på webshop@inspiration.dk. hvorefter du kan modtage en ny tilsvarende vare uden beregning. HUSK AT GEMME SKÅRERNE INDTIL SAGEN ER AFLSUTTET.


​Royal Copenhagen yder brudgaranti - ombytning ved brud eller skår

Brudgarantien medfører, at du kan modtage en ny, tilsvarende vare uden beregning ved samtidig indlevering af et garantibevis vedhæftet original købskvittering og indlevering af skårene fra den itugåede eller skårede vare.

Brudgarantien gælder for alle Royal Copenhagen stelserier, der er i sortiment på købstidspunktet (undtagen Flora Danica), og som er købt i vores butikker. Ombytning ved brud eller skår kan ske i en vores butikker. OBS: der gælder særlige regler for varer købt på inspiration.dk. Se til højre i artiklen.

Brudgarantien løber i 24 måneder fra købsdatoen og omfatter alene 1. sortering. Garantien omfatter ikke forsætlige brud eller brud opstået som følge af grov uagtsomhed. Garantien kan alene anvendes én gang pr. vare, ligesom garantien kun kan anvendes et antal gange svarende til det antal varer, der er købt, dvs. er der eksempelvis købt 12 tallerkener fra de ovennævnte serier, kan der modtages 12 erstatningstallerkener.

Brudgarantien gælder ikke for varer, som på tidspunktet for udnyttelsen af garantien er udgået af vores produktion eller ikke længere forhandles af den butik, hvor varen er købt. Måtte varen således være udgået, udleveres i stedet en lignende – men ikke identisk – vare. Der er alene tale om en ombytning, og der gives derfor ikke penge retur. Leveringstid ved ombytning kan forekomme.

Brudgarantien gælder kun for privatpersoners køb og kan kun anvendes af privatpersoner. Erhvervsdrivendes køb og brug er således ikke omfattet af brudgarantien, og brudgarantien kan ikke anvendes af erhvervsdrivende.

Royal Copenhagen kan uden forudgående varsel til enhver tid bringe brudgarantiordningen til ophør. Garantiordningens ophør har alene betydning for køb foretaget efter, at garantiordningen er ophørt. Dette betyder, at alle køb foretaget inden garantiordningens ophør er omfattet af brudgarantien i 24 måneder fra købsdatoen.

Denne brudgaranti påvirker ikke de rettigheder, du som forbruger har i henhold til anden lovgivning, herunder reklamationsret i henhold til købeloven.